Adil Varlık Yönetimi Resmileşti

Bankacılık Düzenleme ve denetleme Kurulu, 18.04.2019 tarih ve 8330 sayılı karar ile kuruluşuna izin verilen  “Adil Varlık Yönetimi A.Ş.”ye5411 sayılı Bankacılık kanununun 143’ncü  maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin kuruluşu ve faaliyet esasları hakkında yönetmeliğin  6 maddesinin (4) ve (6) numaralı fıkraları çerçevesinde  faaliyet izni verilmesine, Anılan yönetmeliğin  6 maddesinin (6) numaralı fıkrası uyarınca iş bu kararın resmi gazetede  yayınlanmasına karar verildiği duyuruldu.

Karar Resmi gazetenin 14 Eylül 2019 tarihli 30888 sayılı nüüshasında yayınlanarak  yürürlüğe girmiş oldu.