Çin’de ortalama yaşam süresi

Çin’de ortalama yaşam süresi, 2025 yılında 78,3 yıla çıkacak

 14. Beş Yıllık Plan (2021 – 2025), ülkenin kamu hizmetleri ile ilgili olarak, Çinlilerin ortalama yaşam beklentisinin 2019 yılında 77,3 iken bu dönem zarfında bir yıl uzayarak 2025’de 78,3 yıla uzayacağını öngörüyor.Aralarında Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’nun da bulunduğu 21 kurumu tarafından açıklanan hükümet planına göre, ülkedeki huzurevlerinde bulunacak yatak sayısı 2025 yılında 10 milyona varacak. Kentsel alanlarda yeni kurulmuş olan iskan bölgelerindeki toplulukların tamamı, 2025 yılında yaşlı insanlara yönelik tesisler içerecek ve temel emeklilik sigortası yaşlı nüfusun yüzde 95’ini kapsayacak. Plana göre, spor tesislerinin kişi başına düşen alanı, yine 2025’te 2,6 metrekareye ulaşacak.Öte yandan, Hükümet Enformasyon Ofisi tarafından geçtiğimiz ağustos ayında yayımlanan bir bildiri, Çin’de, 1981 yılında 67,8 yaş olan yaşam beklentisinin 2019’da 77,3 yıla çıktığını açıklamıştı.