Çöpüme Sahip Çıkıyorum…

 “Çöpüme Sahip Çıkıyorum” Kocaeli’nin tamamında start aldı.

Çöpüme Sahip Çıkıyorum projesiyle, Kocaeli il sınırları içindeki 310 ilkokulda 29.000 üçüncü sınıf öğrencisi atıklar konusunda farkındalık eğitimi alacak.

DP World Yarımca CEO’su Kris Adams’la Ticaret ve Kurumsal İletişim Müdürü Gökhan Yurteken ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı Genel Müdürü Emrah Bilge, Kocaeli Valisi Sayın Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret ederek proje çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çöpüme Sahip Çıkıyorum” Kocaeli’nin tamamında start aldı

Kocaeli il sınırları içindeki 310 ilkokulda 29.000 üçüncü sınıf öğrencisi atıklar konusunda farkındalık eğitimi alacak.

Kocaeli, Aralık 2019 DP World Yarımca’nın Çöpüne Sahip Çık Vakfı ile birlikte geçen dönem Körfez ilçesindeki okullarda başlattığı “Çöpüme Sahip Çıkıyorum” projesi bu yıl il geneline yayılıyor. Bu amaçla geçen yıl Kocaeli Valiliği, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile DP World Yarımca Kocaeli ili Çevre Koruma Vakfı ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı arasında bir protokol imzalanmıştı. Projeyle Kocaeli ilinde bulunan 310 ilkokulda toplam 29.000 üçüncü sınıf öğrencisine eğitim verilerek başta tek kullanımlık plastiklerin atıklarının azaltımı ve geri dönüştürülmesi olmak üzere çöp ve geri dönüşüm konularında farkındalık yaratmak amaçlanıyor.
DP World Yarımca CEO’su Kris Adams’la Ticaret ve Kurumsal İletişim Müdürü Gökhan Yurteken ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı Genel Müdürü Emrah Bilge, geçen hafta Kocaeli Valisi Sayın Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret ederek proje çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sınıf öğretmenlerine yönelik olarak Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi uzmanlarınca hazırlanan ve İnternet üzerinden online olarak ulaşılan eğitim pakediyle toplam 800 öğretmen “Çöpüme Sahip Çıkıyorum” projesini öğrencilere yönlendirecek. Halihazırda 120 öğretmen bu eğitim pakedini almış ve kursu bitirmiş durumda.

DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, dünya denizlerindeki kirliliğe dikkat çekerek “değişime kendimizden başlamamız gerek. Eğitim, bu değişim için en önemli unsurlardan biri” dedi. DP World Yarımca gönüllülerinin de çocuklarla “Çöpünü Sıfırla” oyunu oynayarak projeye direkt katkıda bulunacaklarını değinen Adams DP World’ün BM çerçevesinde kurulan IMPACT2030 üyesi olduğunu hatırlattı. Faaliyet gösterdikleri coğrafyalarda, evrensel değerlerle ilgili olarak katkı sunmak için bıkmadan usanmadan çaba sarf etmenin en önemli prensiplerinden biri olduğunu vurgulayan Kris Adams,”Bu minvalde değişimi kendimizle başlatacağımızı ve çalışanlarımızla ve onların aileleri ile beraber çevremize de rol model olabileceğimize inanıyoruz”dedi.
“Çöpüme Sahip Çıkıyorum Eğitim Programı”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından benimsenen Sıfır Atık sistemi, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, çöp oluşumunun azaltılmasını, oluşan çöpün kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan bir atık yönetimi felsefesidir.
Çöplerin geri dönüştürülmeden bertaraf edilmesi ciddi kaynak kayıplarına ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Dünyada nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de artış yaşanmakta, bu da doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetmemektedir.
Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, DP World Yarımca ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı işbirliğinde ve Kocaeli Üniversitesi’nin katkısıyla geliştirilen bu eğitim programında yukarıda bahsettiğimiz ilkeler “Çöpüne Sahip Çıkmak” olarak ifade edilmektedir. Bu eğitim programı çocuklarda çöpün azaltılması, doğru yere atılması ve geri dönüşüm için tutum değişikliği oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.
Proje dahilinde DP World Yarımca çalışanları gönüllüler de okulları ziyaret ederek çocuklarla proje için üniversite tarafından geliştirilen bir oyunu oynuyorlar ve çocukların eğitimlerine katkıda bulunuyorlar.

Proje kapsamında, öğrencilerin çöp konusundaki farkındalıkları Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü tarafından hazırlanan “ön test” ile ölçülecek olup, 12 etkinlik ve “çöpü Sıfırla” kart oyunu uygulamasının sonunda “son test” uygulanacaktır. Eğitimler sonunda öğrencilere çöpün ne olduğu, üretilen çöpün doğru yere atılmasının önemi, atık geri dönüşüm süreçlerinin işleyişleri konularında farkındalıkların arttırılarak, tutum değişimi yaşamaları beklenmektedir.

DP World, dünya ticaretinin ve tedarik zincirinin önemli bir parçasıdır DP World küresel ölçekte liman işletmeciliğinde önemli bir yere sahip olup 40 ülkede 78 limanında 45 bin kişiye istihdam sağlıyor. Şirketimizin ana hizmetini ve gelirinin dörtte üçünü konteyner elleçleme oluşturmaktadır.

DP World Yarımca;
Marmara’nın en büyük Konteyner limanlarından biri olarak 46 hektar alana kurulu olan DP World Yarımca limanınn kapasitesi yıllık 1,3 milyon TEU olup halen 500 kişiye istihdam sağlamaktadır.2015 yılında 550 milyon dolar yatırımla hayat geçen DP World Yarımca, İzmit Körfezi’nde amaca yönelik konteyner taşımacılığına hizmet veren ihtisaslaşmış ilk ve tek liman olmasıyla ve en ileri teknolojileri kullanıyor olmasıyla öne çıkıyor.

Çöpüne Sahip Çık Vakfı;
2015 yılında Murat Vargı’nın liderliğinde “Temiz bir çevre için tüm toplumun çöpün üretimi ve doğru yere atılması konusunda hassasiyet ile davrandığı sürdürülebilir bir dünya yaratmak” vizyonuyla kurulmuş olan Çöpüne Sahip Çık Vakfı, çöpten arınmış bir çevre için toplumda davranış dönüşümü sağlamak üzere kampanyalar düzenliyor, eğitici ve teşvik edici projeler hayata geçiriyor, çevre politikalarını iyileştirmek için katkı sağlıyor ve bunların tüm Türkiye’de yaygınlaşması için çalışıyor. Vakıf, bu amaçla belediyeler, eğitim kurumları, medya, sivil toplum kuruluşları ve ilgili diğer kamu ve özel kurumlar ile işbirlikleri gerçekleştiriyor.
Vakıf ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgiye www.copunesahipcik.org adresinden ve vakfın sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.