Dikkat… Maliye Yeni Silahları ile geliyor…5 ve 25 Milyonu Aşanlara yeni e sistem …

1 Temmuzda, cirosu 5 milyon TL’yi aşanlar e-Fatura’ya, 25 milyon TL’yi aşanlar e-
İrsaliye’ye geçiyor
1 Temmuz’da 200 bin işletme, e-Fatura’ya geçiyor
Elektronik belge kullanımı kapsamında, tüm işletmeler ve şahıs firmaları kademeli olarak e-
Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu
gibi kağıt ortamda tuttuğu ve ibraz ettiği belgeleri, “dijital ortama” taşımaya devam ediyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, 19 Ekim 2019 tarihinde, elektronik belgeleri
düzenleyen 509 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Ocak 2020 itibariyle cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olan işletmeler için e-
Fatura’ya geçiş zorunluluğu geldi ve bu işletmelere 1 Temmuz tarihine kadar tanınan sürede
geri sayım başladı. e-İrsaliye’de ise, 25 milyon TL’nin üzerinde cirosu olan işletmeler için, e-
İrsaliye zorunlu hale geldi ve onların da geçiş süresi 1 Temmuz olarak açıklandı. Ülkemiz
genelinde yaklaşık 270 bin civarındaki işletme, 1 Temmuz 2020 itibariyle, e-Belge (e-Fatura,
e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter) uygulamasına geçmiş olacaktır.
170 bin serbest meslek mensubu, Haziran itibariyle e-SMM’ye geçmiş olacak
Avukat, doktor, mühendis, gümrük müşaviri, mali müşavirler gibi serbest meslek mensupları,
Haziran 2020 itibariyle kağıt makbuz yerine, e-SMM (e-Serbest Meslek Makbuzu)
düzenlemeye başladı. e-SMM, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki serbest meslek
makbuzu ile aynı hukuki geçerliliğe sahip ve Haziran itibariyle yaklaşık 170 bin serbest
meslek mensubu e-SMM’ye geçmiş olacak. Burada, serbest meslek makbuzlarının,
elektronik ortamda düzenlenerek, elektronik ortamda iletilmesi ve yine elektronik ortamda
saklanması gerçekleşiyor. Böylece diğer tüm e-Belge uygulamalarında olduğu gibi, hız,
tasarruf, arşivleme yükünün azalması ve doğaya katkı sağlanmış oluyor.
Türkiye, e-Fatura’da “dünyada örnek” bir başarıya imza atıyor

Türkiye’nin, e-Belge uygulamalarına geçişte önemli başarılara imza attığını kaydeden
Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, şunları
söyledi:
“Türkiye olarak, e-Belge uygulamalarına, Avrupa’dan çok daha sonra girdik. Bu yılın sonu
itibariyle, dünyada örnek ülke olarak gösterileceğimiz bir başarıya imza atmış olacağız. Ülke
olarak, e-Belge uygulamalarına çok hızlı adapte olduk. Çok iyi sonuçlar çıkardık. Çok yol kat
ettik. Özel entegratörler ve mükellefler olarak, işi başarmış durumdayız” dedi.
2020 yılı Kobi’lerin dijital dönüşüm yılı olacak
Global iş dünyasının dijital dönüşümüne, yenilikçi yaklaşımlar ve akılcı iş modelleri ile
rehberlik eden lider teknoloji şirketi Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ, e-Belge
uygulamalarında (e-Fatura, e-Arşiv, e-SMM, e-İrsaliye, e-Defter, e-Bilet vd) pazarında lider
özel entegratördür. Bilindiği üzere son aylarda dünya koronavirüs salgınıyla darbe alırken,
Türkiye ekonomi ve sağlık alanları başta olmak üzere, başarıya imza atıyor. Cirosu 5 milyon
TL ve üzerinde olan işletmeler için e-Fatura’ya geçiş zorunluluğunun gelmesiyle, Kobi’lerde
de dijitalleşmenin adımları atıldı ve Kobi’ler açısından bu yılın ciddi bir dönüşüm yılı olacağı
ifade ediliyor.
Mükelleflerin, e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye vb) uygulamalarının konforuna
alıştığının altını çizen Uyumsoft AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, konuşmasına
şöyle devam etti:

“e-Fatura’ya uygulamasına geçmek, ilk günlerde, daha çok kağıt tasarrufu olarak ifade
ediliyordu. Ancak bugüne geldiğimizde, mükellef firmalara, “-eski düzene döneceksiniz,
kağıtlar da bedava” denilse, hiç kimse geçmeyi istemez. Çünkü tüm işletmeler, bu işin,
konforuna alışmıştır. e-Belge süreçlerinin ne kadar önemli olduğu, işletmelere nasıl bir
verimlilik getirdiği ve nasıl bir kolaylık sağladığı da anlaşılmıştır. Bilindiği üzere, e-Faturanızı
kestiğiniz anda, karşı tarafa gidiyor. Böylece, “borçlarınız, hesaplarınız, stoklarınız, malınız
yolda kayboldu mu-kaybolmadı mı, muhasebe kayıtlarım tuttu mu-tutmadı mı” gibi çeşitli
gündemler de otomatik olarak çözülmüş oluyor. Mükellefler arasındaki karşılıklı etkileşim
sayesinde, nakit akışı regüle ediliyor, performans ve verimlilik artıyor. Bunun yanında,
ağaçların ve ormanların korunmasına büyük katkı sağlanıyor. Bir de, sektörlerdeki tüm
işletmeler kayıtlı hale gelince, gayriresmi uygulamalar olmayacağından, işletmeler eşit
rekabet koşulları altında pazarda faaliyet gösteriyorlar” diye konuştu.
**Kobi’lerin dijitale ilk adımı, e-Belge kullanımı ile kazandıkları avantajlar
nelerdir?
1-Kobi’ler, e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter gibi e-Belge uygulamalarının kullanımı ile, gelir-gider
takibi ve gelen-giden fatura trafiğini kolaylıkla yönetebilir.
2-e-Belge uygulamalarına geçiş yapan Kobi’ler, hem zamandan, hem de kağıt, kargo ,arşiv,
saklama gibi maliyetlerden tasarruf ederek, işlerini aksatmadan ticaretlerini sürdürebilirler.
3-e-Uyum mobil uygulaması ile mobil’den fatura oluşturma, gönderme ve arşivleme
işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirler.
4-Elektronik fatura işlemlere, zaman ve mekan bağımsız bir şekilde erişebilirler.
5-Operasyonel verimliliklerini arttırarak, rekabette bir adım önde olabilirler.
6-Tüm gelen, giden, arşivlenen veya iptal edilen faturalarını tek ekranda görüntüleyerek tüm
fatura süreçlerini hatasız takip edebilirler.

HANGİ MÜKELLEF GRUPLARININ ZORUNLULUĞU BULUNUYOR?
GİB’in tebliği kapsamında, e-Belge sürecine dâhil olan mükellef grupları, geçiş şartları ve
tarihlere aşağıda yer alan tabloda yer verilmiştir.