EditördenEDİTÖRDEN

Eczacıların Sorunları Meydanlara Taştı

Eczacıların Sorunları Meydanlara Taştı

‘(Ahmet Coşkunaydın)-

Halk sağlığının vazgeçilmezi ve ilk basamağı olan Eczacılık mesleği birbirinden farklı sorunlarla boğuşuyor.
Bunlar arasında, akıl almaz düzeyden yükselen enerji giderleri, önlemez kira artışlar, asgari ücretin artışının getirdiği vergi yükü, piyasada yaşanan önlenemez ilaç yokluğu ilk akla gelenler.
Yaşanan ve önlenemez maliyet artışları yanında, bir de ilaç yokluğu eczacıları yapmakta oldukları kutsal hizmeti içinden çıkılmaz duruma getirmiş bulunuyor.
Birçok eczacı eczanesine gelen 70 hastadan en az 20 kadarının ilaç yokluğu nedeniyle, elleri boş olarak eczaneden geri yollamak durumunda kaldıklarını belirterek, ’Hastalarımızın bazıları ilaç yokluğunun bizden kaynaklandığını sanıyorlar. Bu yaklaşım ise bizleri daha da çok üzüyor.!’ Diyorlar.
Sorunlarını kamuoyu ile paylaşmak ve yetkililere duyurmak amacıyla ülkemizin dört köşesinden gelen on binlerce eczacı ve onların sorunlarına ortak olanlar sonunda meydanlara çıkmaya karar verdiler.
27 Kasım 2022 Pazar günü, söz konusu sorunları açıklamak, duyurmak ve çözüm yolu bulabilmek amacıyla, on binlerce Eczacı Ankara’da mitingde buluşarak, sorunlarını haykıracak.
Anayasamızın verdiği toplantı özgürlüğü hakkından yararlanan bu meydan buluşmasının ve sorunları haykırmanın, beklenen sonucu vermesine ise kesin gözüyle bakıldığı ifade ediliyor.