İkinci El Ve Atıl Durumda Olan Cep Telefonları Ekonomiye Kazandırıldı…

İKİNCİ EL VE ATIL DURUMDA OLAN CEP TELEFONLARI EKONOMİYE KAZANDIRILDI            Türkiye Ticaret Bakanlığı,  2020 yılında Bakanlık tarafından yenilenmiş cep telefonlarına ilişkin yapılan düzenleme ile kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin Bakanlığımızca yetkilendirilen yenileme merkezleri tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde yenilenmesi ve sertifikaya bağlanarak garantili bir şekilde “yenilenmiş ürün” olarak satışa sunulmasına imkân sağladı. Bu konuda 11 adet firma Bakanlıktan  yetki belgesi alarak faaliyet başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada,”Söz konusu uygulamanın hayatımıza girmesiyle birlikte tüketicilerimiz güvenli ve garantili ikinci el cep telefonu satın almaya başlamış ve bu sistem sayesinde kayıt dışılığın azalmasına, tüketicilerin elinde bulunan atıl cep telefonlarının ekonomiye kazandırılarak israfın önüne geçilmesine ve aynı zamanda ithalat kalemlerinde düşüş sağlanarak dış ticaret dengesine olumlu katkı yapmasına imkan sağlanmıştır” denildi. Yenilenmiş Cep Telefonlarında KDV %1’e Düşürüldü Yenileme merkezlerince yenilenmiş cep telefonlarını satın alan tüketicilerimizin mevcutta ödemek zorunda oldukları %18 KDV oranı %1’e düşürülerek tüketicilerimizin daha uygun fiyatlı ürün satın almalarına olanak sağlandı. Bu karar ile, Yenilenmiş Cep Telefonlarının 12 Taksitle Alınabilmesine İmkânı Sağlandı açıklamada, “Tüketicilerin yenilenmiş cep telefonlarını satın alabilmelerine ilişkin olarak ilave bir teşvik de tüketicilerin finansman imkanlarının artırılması amacı ile yenilenmiş cep telefonu alımlarında taksitlendirme imkanlarının genişletilmesi ile yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile yenilenmiş cep telefonlarında taksit sayısı tüketici lehine olacak şekilde;-Fiyatı beş bin Türk Lirası ve altında olan cep telefonları için on iki ay,-Fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonları için altı ayolarak belirlenmiştir.  Tüketicilerimizin olası bir mağduriyet yaşamamaları için yenilenmiş ikinci el cep telefonu satın alırken Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş yenileme merkezleri aracılığıyla işlem yapmalarının önemli olduğunun, yetkisiz bir şekilde yenilenmiş ürün adı altında cep telefonu satan firmaların iş ve işlemlerinin de Bakanlığımız tarafından takip edildiğini ve mevzuata aykırı davranan firmalara gerekli idari yaptırımların uygulanacağının, hatırlatılmasın da fayda görülmektedir” denildi.