İleti Yönetim Sistemi (İYS)’nin iş ortağı Uyumsoft oldu

Ülkemizin inovasyon lideri Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ, İYS (İleti
Yönetim Sistemi)’nin iş ortağı oldu. 24.’ncü yılında 25 binin üzerindeki müşterisinin
uçtan uca dijital dönüşümünü sağlayan lider entegratör Uyumsoft AŞ ile, müşterilerinize
göndereceğiniz tanıtım ve reklam amaçlı, e-posta, sesli arama, çağrı merkezi, sms gibi
ticari iletileri hızlı ve güvenli bir şekilde yönetebilirsiniz.
Bilindiği üzere, müşterilerine tanıtım veya reklam amaçlı ileti gönderecek olan gerçek
veya tüzel hizmet sağlayıcıların, 1 Eylül 2020 tarihinden önceki mail adresi, cep
telefonu gibi elindeki tüm izinli datayı sisteme aktarmış olması gerekiyor. 1 Eylül
tarihine kadar İYS’ye aktarılmamış olan izinler geçersiz sayılacaktır ve hizmet sağlayıcı
kurum ve kuruluşlar, bu tarihten itibaren İYS sistemi üzerinde onayı olmayan alıcılara
tanıtım ve reklam amaçlı ticari iletilerini gönderemeyecektir. Bunun için hizmet
sağlayıcıların biran önce ellerinde bulunan izinli alıcıların datasını İYS’ne yüklemeleri
zaruridir. Onaylı izinler İYS’nin web sitesine tek tek veya toplu halde eklenebileceği
gibi, İş ortağı Uyumsoft AŞ tarafından hızlı ve güvenli bir şekilde eklenerek, tüm ileti
yönetim süreci uçtan uca yönetilecektir. 7-24 Uyumsoft’tan hizmet alırken, birden fazla
sayıdaki işletme ve markanızı UyumİYS ile tek platformda takip edebilirsiniz.
İYS (İleti Yönetim Sistemi) nedir?
İYS (İleti Yönetim Sistemi), alıcılara (vatandaşlara) gönderilen ticari elektronik ileti
izinlerinin ve şikayet süreçlerinin yönetildiği web tabanlı ulusal bir platformdur. Ticaret
Bakanlığı tarafından 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkındaki kanun
ve mevzuat kapsamında, İYS AŞ’nin kuruluşu için TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği) görevlendirmiştir. Kanun ve yönetmelik kapsamında, hizmet sağlayıcı kurum-
kuruluşlar, artık ticari tanıtım ve reklamlarını sadece izni bulunan alıcılara
(vatandaşlara) gönderecektir ve ayrıca alıcıların istedikleri zaman iletileri ret imkanı
vardır. Sadece borç, fatura gibi bilgilendirme amaçlı iletiler de, alıcının onayının olması
şartı yoktur. Kısaca, hizmet sağlayıcı kurum-kuruluşlar; reklam, kampanya, indirim,
promosyon, pazarlama gibi çeşitli içerikteki ticari iletilerini İYS’ye yükleyerek, onaylı
alıcılarına sms, e-posta, sesli arama yaparak iletecektir. Alıcıların izinleri, gönderilenler,
alıcılardan gelen onay ve red yanıtları dahil, tüm datalar İYS ortamında tutulurken,
izinler zaman damgasıyla kayıp altına alınarak, güvenli bir şekilde ulusal veri tabanı
olan İYS’de bulunacaktır. Alıcılar, kendilerine gönderilen ticari iletileri, istedikleri zaman
ret etme hakkına sahiptir.
İYS’nin faydaları nelerdir ve hizmet sağlayıcılar sisteme nasıl kayıt oluyor?
1-Gerçek veya tüzel hizmet sağlayıcılar; firmalarını ve markalarını tanıtmak,
ürettikleri mal ve hizmetleri pazarlamak veya kampanyalarını duyurmak için,
ellerindeki izinli dataya tanıtım- reklam amaçlı iletiler göndermektedir. 1 Eylül
tarihinde itibaren hizmet sağlayıcılar, İYS üzerinden sistemde yer alan onaylı
alıcılara (vatandaşlara), reklam veya tanıtımlar ile ilgili ticari iletilerini
gönderecektir. Sistem üzerinde kayıtlı olmayan dataya gönderemeyecektir.
2-Alıcıların, telefon numarası, e-mail adresi gibi izinli dataları, İYS ortamından
yönetilecektir, gerektiğinde geriye dönük bir veriye hızlıca ulaşılacaktır ve veriler
sistem üzerinde arşivlenecektir. Ulusal bir veri tabanı olan İYS’de saklanan
dataların, veri güvenliği mevcuttur.
3-Hizmet sağlayıcılar, yeni onayları İYS aracılığıyla alacaktır ve alınacak yeni
kayıtlar İYS sisteminde saklanmaya devam edecektir. İYS’ne aktarılan onaylar ve
ret bildirimleri günlük olarak raporlanmaktadır.

4-Alıcılar (vatandaşlar), istedikleri zaman, ticari iletilere izin veya ret verme
imkanına sahiptir. Nitekim, İYS sistemi üzerinden şikayetini yapan bir alıcıya
(vatandaşa), gönderim yapan kurum- kuruluş tarafından bir daha ticari ileti
gönderilmeyecektir. Hizmet sağlayıcılar, bir alıcının onayı, olup olmadığını da
sistem üzerinden sorgulayabilecektir.
5-Hizmet sağlayıcılar, Haziran ayından itibaren İYS sistemine başvuru sürecine
başladılar ve 1 Eylül tarihine kadar ellerinde bulunan onaylı alıcı datasını sisteme
aktarmaları gerekmektedir. Hizmet sağlayıcıların İYS’ye kayıt olma aşamalarına
baktığımızda; gerçek veya tüzel kurum ve kuruluşlar, sisteme MERSİS numarası
ile giriş yaparken, ticari gönderim yapacakları markalara dair marka tescil
belgelerini de sisteme kayıt etmelidirler. Hizmet sağlayıcı kurum ve kuruluşta,
imza yetkisi olan yetkilinin, TC kimlik numarası, kurumsal e-mail adresi ve cep
telefonu numarası gibi diğer bilgiler de sistemde yer almaktadır.
6-Alıcıların (vatandaşların); ticari elektronik ileti almaları konusundaki onayları;
fiziksel ortamda imzalarıyla, elektronik ortamdan veya İYS yoluyla alınabilecektir.
Sisteme yüklenecek izinlerde; alıcının cep telefonu veya e-mail adresi, izin tarihi,
iletişim kanalı (arama, mesaj, e-posta) onayı, alıcının durumu (bireysel veya
ticari) ve iznin kaynağı (imza, elektronik ortam veya İYS sistemi) ayrıntı olarak
belirtilmelidir.
Uyumsoft AŞ, uçtan uca dijital dönüşümü yönetiyor
Kurumsal Kaynak Planlama (uyumERP) yazılımı, Müşteri İlişkileri Yönetimi
(uyumCRM) yazılımı, çağrı merkezi hizmeti, e-posta gönderimi hizmeti veren kurum ve
kuruluşlar, İYS’nin iş ortağı olabilmektedir. İş ortağı olacak firmaların, ISO 22301 ve
ISO 27001 (Türkak onaylı) kalite belgelerinin olması gerekiyor veya bu belgeleri 12 ay
içinde tamamlayacaklarını tahahhüt etmelidirler.
Uyumsoft AŞ, Dijital Dönüşüm çözümlerinde gösterdiği liderliği, İYS’nin İş Ortaklığı ile
binlerce müşterisine taşımaktadır. Yerli ve yabancı binlerce müşterisinin uçtan uca
dijital dönüşümünü yöneten Uyumsoft AŞ’nin ürün gamında, Kurumsal Kaynak
Planlama uyumERP (Bulut, mobil), Müşteri İlişkileri Yönetimi uyumCRM (Bulut,mobil),
İnsan Kaynakları Yönetimi uyumHRM (Bulut, Mobil), e-Belge e-uyum (e-Fatura, e-Arşiv
Fatura, e-SMM, e-Defter, e-İrsaliye ve diğer tüm e-Belgeler) uygulamaları, Ticari Paket
Yazılımlar, ekoTicari (Kobi’lerin ERP’si), ekoHR, ekoSMMM (Mali Müşavir Yazılımı),
ekoCari (Ön Muhasebe Ticari Paket Programı), Banka Bakiyem dahil 30’u aşkın geniş
bir ürün ailesi mevcuttur.