İş’in sürekliliğinde, yerli ve milli firmalar anahtar önemdedir


Dijital dönüşümün destek merkezi olarak, yerli ve milli olan güvenilir ERP ve e-Fatura entegratör firmaları, işlerin sürekliliğinde anahtar önemdedir. Ülkemizin inovasyon lideri olan Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ’nin aralarında yer aldığı milli yazılım firmaları, bu değişim ve dönüşümdeki, enformatik sistemleri geliştirme, yerleştirme ve sürdürme, iş dünyasının merkezinde yer alan enformasyon toplumu uygulamaları, servisleri, entegrasyonları ile yatay ve dikey kurumsal iş sistemleri uygulamalarını bütünleştirme ve destekleme hizmetlerinden oluşan büyük ve kapsamlı bir iş süreci kapsamında hizmet vermeye devam etmektedirler.

Yönetişim, işin temelinde yer alıyor

İş dünyasının temel ihtiyaçları arasında; bilgi ve iletişim teknolojileri ile işi örtüştüren kurumsal iş sistemlerinin uygulama yazılımlarını geliştirme, yerleştirme, sürdürme gibi konuların destek ve danışmanlığını satın alma konularındaki devamlılık yer alıyor. Bu hizmetleri satın almak, kurumların internet çağının gerektirdiği değişim ve dönüşümleri yapmasına imkan sağlarken, verimli iş modellerini hayata geçirmelerine olanak sağlıyor. İş dünyasının gündeminde; kurumsal süreçler kadar, iş süreçlerinin nasıl yönetileceği ve nasıl kararlar alınacağı gibi konular da mevcuttur. Ürünlere ve hizmetlere göre pazarın değil, pazarın ihtiyaç ve beklentilerine göre ürünlerin veya hizmetlerin kurgulanması dönemine geçilmiştir. Günümüz iş dünyasındaki öncelikli değer önerilerinden birisi, “işlerin her durumda takipte” olacağı bir ERP/CRM/HRM iş platformunun kurulmuş olmasıdır. İş dünyasına birinci tavsiye bu olmaktadır ve bu tavsiye de faydalı, stratejik, sürdürülebilir bir taahhüttür. Özetle, yönetişim işin temelinde yer almaktadır.

Toplanan veriden çıkacak sonuca göre, nasıl hareket edilmelidir

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) dünyasında; eşyaların interneti, sosyal ağlar, mobile cihazlar ve mobil yaşam şekli, yeni kuşak ödeme biçimleri ve sistemleri, yeni kuşak para birimleri ve türevleri, yeni kuşak dağıtım ve iletişim kanalları, bulut sistemler, büyük veri, veri ambarı gibi gündemler konuşulmaktadır. Önemli olan, eldeki veriden neyi çıkardığınız ve nasıl hareket edeceğinizdir. Eğer, büyük veriyi analiz edemiyorsanız, raporlarınız otomatik değilse, tüm veriye erişimi mobil cihazlardan sağlayamıyorsanız, veriler gerçek zamanlı değilse, verilere erişmek için paralel iş süreçleriniz varsa, bu durumda aslında siz geçtiğimiz dönemin iş modeli ile çalışıyorsunuz. Günümüzde kurumlar, verimlilik, optimizasyon gibi konuları değerlendiriyor olsalar da, gerçek anlamda hızlı davranmamaktadırlar. İşletmeler çok yakın gelecekte; işlem ile veri, veri ile analiz, analiz ile karar, karar ile kampanya, kampanya ile işlem gibi tüm iş süreçlerini bir arada anlık şekilde yönetiyor olacaklardır.