İstanbul Üniversitesi Bünyesinde Bengalce Dil Kursları Başlıyor

İstanbul Üniversitesi Bünyesinde Bengalce Dil Kursları Başlıyor (Ahmet Coşkunaydın)- Dünyanın en çok konuşulan dillerinde biri olan Benglaceyi (Bangla) artık Türkiye’de deöğrenme olanağı doğdu. Bengaldeşlilerin kendi dillerinde Bangla olarak adlandırdıkları Bengalce, başta Bangladeş’te 170 milyon olmak üzere Dünya’da toplam 260 milyondan fazla insan tarafından konuşuluyor.İstanbul Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek olan kursların hayata geçirilmesinde, başta İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Mahmut Ak, Bangladeş Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr.Muhammed Munir ul İslam ve Dakka Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. MDs Akhtaruzzaman büyük çaba sarf ettiler.İÜ’den yapılan açıklamaya göre, 30 Aralık’ta çevrim içi düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mesud bin Momen, Bangladeş’in İstanbul Başkonsolosu Muhammed Monirul İslam, Dhaka Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. MD. Akhtaruzzaman, İÜ Dil Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz ile Dhaka Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mamtaz Uddin Ahmed katıldı.Başkonsolos İslam’ın iş birliği hakkında bilgi vermesiyle başlayan törende konuşan Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mesud Bin Momen, Türkiye ve Bangladeş arasındaki güven, sevgi ve dayanışmanınönemini belirterek, bu ilişkilerin daha anlamlı hale gelmesini temenni etti. İÜ Dil Merkezi Müdürü Dr. Yılmaz,merkezde dünyanın her yerinden öğrencilere Türkçe öğretildiğini söyledi. Özellikle pandemi sürecinde dünyanın farklı ülkelerinden öğrencilerin çevrim içi sisteme kayıt olduğunu ve eğitim aldığını kaydeden Yılmaz, “Dost ve kardeş ülke Bangladeş’in dili olan Bengal dilinin eğitimini vermek, akademik bilgilerimizi paylaşmak, Bangladeş’in akademisyenleriyle birlikte uluslararası çalışmalar yapmak için her türlü gayret göstermeye hazırız” ifadelerini kullandı. -Amaç, Bengal diline ilgisi ve merakı olan ve bu alanda çalışan bireyleri desteklemekRektör Prof. Dr. Mahmut Ak, açılış konuşmasında Bangladeş’in dil, edebiyat, sanat ve tarih alanlarında tanıtımını sağlamak ve Bengal dili eğitimini desteklemek istediklerini belirtti. Ak, Bengal diline ilgisi ve merakı olan ve bu alanda çalışan bireyleri desteklemek, Bangladeş ve Türkiye arasında eğitim ve kültürel alanlardaki ilişkilerin teşvikini sağlamak anlaşmanın ana unsurlarını oluşturmaktadır. Tüm bu amaçlar doğrultusunda İÜ Dil Merkezi’nde Bengal dili kurslarının açılmasını kararlaştırmış bulunmaktayız değerlendirmesini yaptı.Türkiye ve Bangladeş’in hem siyaset hem ekonomi hem de eğitim anlamında çok önemli iş birliklerine sahip olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Ak, şöyle devam etti:“İstanbul Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrenciler arasında Bangladeş uyruklu öğrenciler önemli bir yere sahiptir. Bangladeşli öğrenci sayısı ile personel ve öğrenci hareketliliğinin artırılması konuları önemli gündem maddelerimiz arasında yer almaktadır. Bu protokolün ana konusunun Bengal dili eğitimi ve Bangladeş kültürünün tanıtılması gibi alanlarda kapsamlı çalışmalar yapmak ve Bangladeş Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti’nin dilsel ve kültürel alanlardaki ilişkilerini geliştirmek olması gerektiğine karar verilmiştir.-Proje, iki ülke insanlarının birbirleri hakkında bilgi edinmesi için büyük katkı sağlayacak;Dhaka Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Md. Akhtaruzzaman da Türkiye ve Bangladeş’in ilişkisini güçlendirmek için bu protokolün imzalanmasının önemli olduğunu belirtti.İki ülke insanlarının birbirleri hakkında bilgi edinmesi için bu projenin büyük katkılar sağlayacağının altını çizen Akhtaruzzaman, İki üniversitenin beraber araştırma yapabilmesi, tüm dünya için büyük katkılar ortaya çıkarabilir. Dhaka Üniversitesi her zaman uluslararası anlaşmalara önem verdi ve önem vermeye devam edecek. değerlendirmesinde bulundu.İÜ ile iş birliği içinde bulunmak istediklerini ifade eden Akhtaruzzaman, şunları kaydetti:“Bangladeş’in en büyük halk üniversitesi olan Dhaka Üniversitesi’nde 40 bin öğrenci öğrenim görüyor ve 84 bölüm var. Ayrıca Dhaka Üniversitesi’nde Dünya Edebiyatı Araştırma Merkezi var ve bu merkezde Türkçe dil eğitimi veriliyor, Türk dili ve edebiyatı hakkında da araştırma yapılıyor. Dhaka Üniversitesi ve İÜ tarihselanlamda çalışmalar alanında birbirine çokbenziyor. Bunun için Dhaka Üniversitesi,Türkiye’nin en eski üniversitesi olan İÜ ile hep böyle bir anlaşma yapmak istedi”. Akhtaruzzaman, konuşmasının ardından Rektör  pandemi sürecinden sonra Dhaka Üniversitesi’ne davet etti.Törende, iki üniversite arasında iş birliği protokolü imzalandı. İÜ’den yapılan açıklamaya göre, 30Aralık’ta çevrim içi düzenlenen törene,Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak, BangladeşDışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mesud binMomen, Bangladeş’in İstanbulBaşkonsolosu Muhammed Monirul İslam,Dhaka Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. MD.Akhtaruzzaman, İÜ Dil Merkezi MüdürüDr. Mehmet Yalçın Yılmaz ile DhakaÜniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.Mamtaz Uddin Ahmed katıldı. Başkonsolos İslam’ın iş birliği hakkındabilgi vermesiyle başlayan törende konuşanBangladeş Dışişleri Bakanlığı MüsteşarıMesud Bin Momen, Türkiye ve Bangladeşarasındaki güven, sevgi ve dayanışmanınönemini belirterek, bu ilişkilerin dahaanlamlı hale gelmesini temenni etti. İÜ Dil Merkezi Müdürü Dr. Yılmaz,merkezde dünyanın her yerindenöğrencilere Türkçe öğretildiğini söyledi. Özellikle pandemi sürecinde dünyanınfarklı ülkelerinden öğrencilerin çevrim içisisteme kayıt olduğunu ve eğitim aldığınıkaydeden Yılmaz, “Dost ve kardeş ülkeBangladeş’in dili olan Bengal dilinineğitimini vermek, akademik bilgilerimizipaylaşmak, Bangladeş’inakademisyenleriyle birlikte uluslararasıçalışmalar yapmak için her türlü gayretgöstermeye hazırız” ifadelerini kullandı. Amaç, Bengal diline ilgisi ve merakı olanve bu alanda çalışan bireyleri desteklemek Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak, açılışkonuşmasında Bangladeş’in dil, edebiyat,sanat ve tarih alanlarında tanıtımınısağlamak ve Bengal dili eğitiminidesteklemek istediklerini belirtti. Ak, Bengal diline ilgisi ve merakı olan vebu alanda çalışan bireyleri desteklemek,Bangladeş ve Türkiye arasında eğitim vekültürel alanlardaki ilişkilerin teşvikinisağlamak anlaşmanın ana unsurlarınıoluşturmaktadır. Tüm bu amaçlardoğrultusunda İÜ Dil Merkezi’nde Bengaldili kurslarının açılmasını kararlaştırmışbulunmaktayız”. değerlendirmesini yaptı. Türkiye ve Bangladeş’in hem siyaset hemekonomi hem de eğitim anlamında çokönemli iş birliklerine sahip olduğuna dikkatiçeken Prof. Dr. Ak, şöyle devam etti: İstanbul Üniversitesinde öğrenim görenuluslararası öğrenciler arasındaBangladeş uyruklu öğrenciler önemli biryere sahiptir. Bangladeşli öğrenci sayısı ilepersonel ve öğrenci hareketliliğininartırılması konuları önemli gündemmaddelerimiz arasında yer almaktadır. Buprotokolün ana konusunun Bengal dilieğitimi ve Bangladeş kültürününtanıtılması gibi alanlarda kapsamlıçalışmalar yapmak ve BangladeşCumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti’nindilsel ve kültürel alanlardaki ilişkilerinigeliştirmek olması gerektiğine kararverilmiştir. Bu girişim ile, iki kardeş ülke arasında varolan ilişkiler daha da ileriye gidecek, ticaretyanında kültürel bütünleşme de sağlanacak. Proje, iki ülke insanlarının birbirlerihakkında bilgi edinmesi için büyük katkısağlayacak Dhaka Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Md.Akhtaruzzaman da Türkiye veBangladeş’in ilişkisini güçlendirmek için buprotokolün imzalanmasının önemliolduğunu belirtti. Kaynak: AA