Şehir hastanelerinde bir komedi veya trajedi yok…

İDARİ KOMEDYA…

Yazı başlığına bakınca şehir hastanelerinden bahsedeceğimizi düşünenler yanılıyor. Çünkü şehir hastanelerinde bir komedi veya trajedi yok. Aksine hastalar için lüks, personel için ihtişam ve idare için gösteriş var.

Bizim gibi ülkelerde sağlık sisteminde sorun aranıyorsa ilk bakmamanız gereken yer tabi ki sağlık sisteminin temeli ‘’koruyucu sağlık sistemi’’ olmalıdır.

Gelişmiş ülkelerde sağlık bütçesinin %30 pay ayırdığı birinci basamak sağlık hizmetlerine, bizim gibi ülkelerde ancak %11 pay ayrılır.

Hatta sağlık sistemini birinci basamak temeli üzerine kuran modern ülkelerin aksine bizim gibi ülkelerde iyileştirme yapılırken ilk olarak tetkik ve ilaç masrafları ödenir en son koruyucu hekimlik hizmetleri akla gelir.

Modern ülkelerde vatandaşa verilen değer gereği aile hekimlerine daha az hasta kayıtlıdır. Çünkü bu ülkelerde esas amaç bireyleri daha hasta olmadan önce değerlendirmektir.

Bizim gibi ülkelerde ise sağlık sisteminin gücü, hastaneye başvuran hasta sayısı ve harcanılan para ile ölçülür.

Örnekleri arttırmak mümkün. Nereye baksanız idari komedya.

Ancak son yaşanan şey trajedi…

Aile sağlığı merkezlerini ticarethane, aile hekimlerini tüccar, hastaları ise müşteri olarak gören, Aile sağlığı merkezlerinin elektrik ve doğalgaz faturalarını %50 artış yaparak ‘’ticarethane vasfında’’ değerlendiren düzenleme, aklın, mantığın ve liyakatin çoktandır bu diyardan gittiğini çok acı bir şekilde tekrar göstermiştir.

Son bir yıl içinde asgari ücrete %100, medikal malzemelere %200 ile %400, elektrik, doğalgaz ve kömüre yaklaşık %300 zam gelmişken kamu hizmeti veren, fatura kesmeyen aile sağlığı merkezlerine %85 gider ödeneği vermek, üstelik doğalgaz ve elektrikte %50 tüccar tarifesi ile yeni bir zam akla ziyan.

Anayasal olmayan mevzuat değişikliklerini anayasa mahkemesi ile iptal ettiren, özlük haklarını karda, kışta, yağmurda meydanlarda iş bırakarak arayan, derdini Sayın Cumhurbaşkanı’na CİMER  Sağlık Bakanı’na mektuplar ile anlatan aile hekimlerinin sesini duyacak, sorunlarını çözecek ve modern bir aile hekimliği sistemini dizayn edecek idare için çok bekleyeceğiz gibi.

                  AHEF Yönetim Kurulu Başkanı

                         Dr. Kemal NOYAN