Sürdürülebilir sirket olmanın anahtarı Turqualiyt iş modeli….

Sürdürülebilir bir şirket olabilmek için dünya genelindeki ekonomik, sosyal, çevresel etkileri yakından takip etmek ve bu gelişmeler ile kurumsal yönetim ilkelerini birleştirmek gerekiyor. Örneğin, günümüzde şirketlerin sadece kar etmek amacıyla faaliyet gösterdiği günler geride kalmıştır ve kar elde ederken toplumun çıkarlarıyla uyuşması ön plana alınmaktadır.

Eski yöntemlerle bugünkü isteklere ve sorunlara cevap verilmeyeceğinin altını çizen Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:

Teknolojideki gelişmelerden, endüstri 4.0’dan, yaşanan dönüşümlerden bahsederken, iş dünyasında rekabet unsurlarının da değiştiğini söylüyorduk. Yapılması gereken önceliklerden birisi, iş modelinin güncellenmesidir. Sürdürülebilir şirket olmanın anahtarı, Turquality iş modeli uygulamalarıdır” dedi.

Turquality iş modeli nedir?

Progroup Uluslararası Danışmanlık olarak, “Turquality İş Modeli”ni oluşturduklarını anlatan Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, şunları kaydetti:

Bu model işletmelerde; stratejik planlamadan bütçe yönetimine, satış pazarlama yönetiminden marka yönetimine, kurumsal performansın yönetiminden tedarik zincirinin yönetilmesine kadar tüm konuları kapsıyor. Nitekim, günümüzün yoğun rekabet ortamında, Turquality iş modelini hayata geçiren firmalar, işlerini doğru verilerle etkin bir şekilde yönetirken, yurtiçi ve dünya pazarlarında marka olmalarına da hız katıyorlar. Özetle, Türkiye’nin markalarını büyüterek ve potansiyel olanı markalaştırarak ilerlemeye devam etmesini hedefleyen Turquality, şirketlerin global pazarlarda rekabet edebilecek değere ve kurumsal yapıya ulaşabilmesi için yön gösterici olarak konumlanıyor” diye konuştu.
Dijital dönüşüme geçiş hızlandı, e-ticaret yatırımı hız kazandı
Covid-19 sürecinde birçok alışkanlıklarımızı değiştirmeyi öğrendiğimizi ifade eden Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, şunları belirtti:

Bu süreçte, yeni alışkanlıklar ediniyoruz. Birçok firma, bilgisayar teknolojisini daha etkin kullanmaya başladı ve dijital dönüşüme geçiş hızlandı. Özellikle ofis çalışanlarının uzaktan çalışmasıyla ofis giderleri düşmeye başladı. Bir süre sonra ofisler ya daha küçülecek yada kaldırılacak. Özellikle uzaktan eğitimin artmasıyla, okul binaları gereksiz duruma gelebilir. Müşteri ve pazar açısından baktığımızda, birçok firma e-ticaret yatırımına girmeye başladı. Bu alanda rekabet kızışacak, çünkü müşteriler online alanında daha rekabetçi firmaları tercih etmeye başladılar. Müşteri ve yeni pazarlar için çok etkin online yazılımların ortaya çıkacağını düşünüyorum. Tüm bu gelişmelerin paralelinde işletmeler, değişimi ve dönüşümü gerçekleştirme noktasında, eski süreç alışkanlıklarından dolayı ezberlerini bozmalarında zorlanabiliyor. Bunun için dış bir göz ve uzman gerekiyor. Vizyoner işletmeler, muhakkak yönetim danışmanlığı hizmeti alıyor. Bizler, her zaman olduğu gibi tüm işletmelerin her zaman yanındayız. İşletmelerin yanında olmamız, onların, maliyetlerini düşürüyor, daha hızlı olmalarını sağlıyor ve karlılıklarını artıyor. Alanında uzman ekibimiz ile yüzlerce firmaya verdiğimiz hizmetimizle, bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübelerin toplamı ve yaşam miktarının 200 yılı geçtiğini söyleyebilirim. Progroup Danışmanlık olarak, çalışmalarımıza teorik ve pratik olarak devam ederken, yerli ve milli sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Turqualiyt’nin, işletmelere sağladığı değer nedir?– Mevcut verimlilik artışına katkısı: %17– Mevcut ihracat artışına katkısı: %15– Mevcut iç piyasa artışına katkısı: %10– Mevcut karlılığın artışına katkısı: %14– Mevcut yeni ürün geliştirmeye katkısı: %12– Mevcut marka bilinirliğine katkısı: %7– Müşteri memnuniyet seviyesi: %97– İsraf ve maliyetleri azaltmaya katkısı: %14