TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 500 ŞİRKETİNİN YÜZDE 51’İ ALACAK SİGORTASI KULLANIYOR

Euler Hermes 2020 yılı Ticari Alacak Risk Yönetimi anket sonuçlarını açıkladı

Euler Hermes’in Türkiye’nin ciro bazında en büyük 500 şirketi ile bu yıl üçüncüsünü
düzenlediği Ticari Alacak Risk Yönetimi anketinin sonuçları açıklandı.

Türkiye’nin en büyük 500 şirketinden 343’ünün katıldığı ankete göre, alacak
sigortasına olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Ankete katılan şirketlerin yüzde 51’i alacak
sigortası ürününü kullandığını bildirdi.
İstanbul, 20 Kasım 2020 – Dünyanın lider alacak sigortası Euler Hermes’in Türkiye’nin
en büyük ilk 500 şirketi ile gerçekleştirdiği “Ticari Alacak Risk Yönetimi” anketinin
sonuçları açıklandı. Ankete Türkiye’nin ciro bazında en büyük 500 şirketinden 343’ü
katıldı. Ankete katılan şirketlerin yüzde 51’i alacak sigortası ürününü kullandığını
bildirdi.
Şirketler risklerini birden fazla enstrüman ile yönetiyor
Euler Hermes’ten yapılan açıklamaya göre, ankete katılan şirketlerin yüzde 50’sinde
ticari alacak riski yönetiminden Finans/Krediler birimi, yüzde 29’unda ise Üst
Yönetim/CEO/GMY sorumlu. Ticari alacak riskini yönetmek için en çok kullanılan ürün
ise yüzde 38 ile Banka Teminat Mektubu. Öte yandan Müşteri Çeki/Munzam Senet
yüzde 31 ile en çok kullanılan ürün sıralamasında ikinci sırayı aldı. Diğer en çok tercih
edilen ürünler sırasıyla yüzde 28 ile Doğrudan Borçlandırma, yüzde 27 ile Alt Müşteri
Çeki ve yüzde 24 ile Alacak Sigortası oldu. Katılımcılar; banka garantisi sebebiyle en
çok teminat mektubunu tercih ettiklerini belirtti.
“Bir müşterinizde belirttiğiniz maddi teminatın üzerine şirket olarak ilave risk alıyor
musunuz?” sorusunu, şirketlerin yüzde 44’ü ‘‘Evet’’ olarak yanıtladı. Bu şirketlerin
yüzde 70’i ortalama olarak yüzde 0 – 25 aralığında ilave risk aldığını belirtti. Yüzde 25
– 50 arası risk alanların oranı yüzde 21 olarak gerçekleşirken, yüzde 50’nin üzerinde
risk alanların oranı ise yüzde 8,6 oldu.
Şirketlerin yüzde 70’inde ek risk için iç onay süreci işliyor
Euler Hermes’in bu yılki anketine katılan 343 şirketin yüzde 41’i yeni müşteri veya
mevcut müşterileri için ilk kez yapacağı vadeli açık hesap satışını teminatsız
gerçekleştirdiğini, yüzde 50’si ise maddi teminat almadan satış yapmayacağını bildirdi.
Vadeli satış yaparak risk alınan müşterilerde, belli eşikler için sistemsel iç onay süreci
olan şirketlerin oranı ise yüzde 70 olarak tespit edildi. Bu şirketlerin yüzde 51’inde,
müşteri kredi limiti konusunda tutar ve teminatı Üst Yönetim/CEO/GMY belirliyor. Aynı
konuda ‘’Finans/Krediler’’ departmanının sorumlu olduğu şirketlerin oranı ise yüzde 26.

Euler Hermes, referans ve yol gösterici bir iş ortağı
Ekonomide yaşanan belirsizliklerin korunma ihtiyacını artırdığını belirten Euler Hermes
Türkiye CEO’su Ahmet Ali Bugay, ‘‘Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs
(Covid-19) salgınının küresel ekonomide oluşturduğu en önemli risklerin başında ticari
alacakların ödenememesi geliyor. Türkiye’de yeni olmasına karşın belirsizliğin de
etkisiyle alacak sigortası, şirketlerin büyük ilgi gösterdiği bir ürün haline geldi’ dedi.
Alacak riskini sağduyu ile yöneten, sektöründe katma değerli iş yapan şirketlerle
çalışmaya özen gösterdiklerini belirten Bugay, şu değerlendirmede bulundu: ‘‘Dünya
çapında yüz milyondan fazla şirketin finansal durumunu izleme, bu büyük bilgiyi işleme
ve analiz etme, bu veri istihbaratını da müşterilerimizin güvenli bir şekilde ticaret
yapmaları yönünde hizmete sunma yetkinliğimiz sayesinde Euler Hermes olarak alacak
sigortasında dünya lideri konumunda bulunuyoruz. Müşterilerimiz; sadece tazminat
almak için değil, piyasa, sektör, alıcı istihbaratı ve risk yönetimi için de bizimle çalışıyor.
Bu özellikler de alacak sigortasını diğer ürünlerden farklılaştırıyor. Tüm dünyada
sağladığımız yaklaşık 1 trilyon Euro’luk yıllık teminat toplamı ve Türkiye’de
sağladığımız yaklaşık 3 milyar Euro’luk teminat ile şirketlerin güvenle ticaret yapmasına
katkı sağlıyoruz. Ticari alacaklarını sigortalayan şirketler, mevcut müşterileri ile güvenle
ticaret yapmalarının yanı sıra, yeni pazarlara açılırken Euler Hermes’ten de referans ve
yol gösterici bir iş ortağı olarak faydalanabiliyor. Euler Hermes olarak farkımızı teminat
verirken karşılığında hiçbir garanti almayarak ortaya koyuyoruz. Müşterilerimizin
güvenle büyümelerini sağlarken onlara operasyonel olarak herhangi bir yük
getirmiyoruz. Pazara sunduğumuz diğer stratejik ürünümüz olan Kefalet Sigortası ile de
bankaların sunduğu teminat mektubunun kapsamının ötesine geçerek firmalara, ilave
yeni kapasite yaratıyoruz. S&P tarafından teyit edilen ‘AA’ kredi notumuz ile yurt dışı
projeler ya da yurt dışındaki lehtarlara teminat mektubu verilmesi gerektiren işlemlerde
güçlü bir garantör olarak kabul ediliyoruz
Bununla beraber gerek dünya ekonomisindeki olağanüstü belirsizlik gerekse
sektörümüzde atılan adımların etkisiyle önümüzdeki dönemde alacak sigortasına olan
ilginin daha da artacağına inanıyoruz.