Yeni Dönem Pazarlama Nasıl yapılmalı…

Dr. Fath Anıldan iki kitap birden,Yeni Dönem Pazarlama bu kitapta! Pazarlamadan Perakendeye Perakende- MBA-Pazarlama- Yönetim Pazarlamadan Perakendeye kitabı, yeni dönem pazarlamasının klasik ürün, fiyat, promosyon ve lojistik konularından daha farklı olduğunu vurguluyor.Kitabın, her kademede piyasa profesyonelinden, lisans ve özellikle MBA öğrencilerine kadar herkes için destek kitabı olabileceğini düşünüyorum. Daha önce makalelerimi okuyan, özellikle yüksek lisans öğrencilerimden aldığım geri bildirimler, “Hocam, 1-2 sayfalık bir makalenizde, konu içinde önemli olan her şeyden bahsettiğinizden kitap okumuş gibi oluyoruz,” şeklindeydi. Önem verdiğim konu, nasıl ki çok beğendiğimiz bir filmi veya kitabı anlatırken ancak 5-6 dakikada özetleyebiliyorsak ve sadece çok önemli noktalar aklımızda kalıyorsa, kitapta da yer alan çalışmalarda konularla ilgili işe yarayacak ve akılda kalacak noktaların ağırlık kazanmasıydı.Dr. Fatif Anıl Beta Yayıncılık     Yeni Nesil İş Modeli: Pazarlama 5.0 – Dr. Fatih AnılYeni Nesil İş Modeli kitabı, satış ve pazarlamanın dinamiklerini tanımlarken esasen değişimin ve dönüşümün yolunu aralıyor. Ürün ve paranın aynı anda dolaşım sağladığı, ticaretin yerel dengelerden uluslararası gelişmeler ve değişimler paralelinde her gün yeni boyutlar kazandığı bir döneme doğru ışık tutuyor. Sistemin adı: Yeni nesil iş modeli! Bu tanımla birlikte ticaret hızla dijital platformlara taşınıyor. Bu model; ulusal ve uluslararası ticareti kolaylaştıran, mal ve ürünleri yerli ve yabancı pazarlarda daha kolay satma imkânı yakalayan online satış operasyon kanallarıdır. Geleneksel iş modelleriyle mevcut iş süreçlerini yönetmek ve yeni nesil tüketici ihtiyaçlarını karşılamak pek mümkün değil. Bu kitap; yüksek maliyetli fiziksel yatırımlardan hızla uzaklaşmak ve e-ticaret satış operasyon kanallarına yönelmek ve üretim, ticari, ekonomik büyüme hedeflerini doğru planlamak için kılavuz. Pazarlama 5.0: Süreç yönetimi (process) P5 Yeni nesil pazarlama olara